Regulamin i warunki

Sklep internetowy należy do SYGA BHP Sylwia Waliszewska. Działalność zarejestrowana w CEIDG, NIP 9720787435.
Zakupione produkty można odebrać w siedzibie firmy lub opłacić dostawę. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pomocą Poczty Polskiej (list polecony) oraz usług kurierskich firm DPD oraz InPost. Koszt przesyłki podany jest w opcjach dostawy w zależności od wyboru. Przy wyborze przelewu zamówienie nalezy opłacić w ciągu 7 dni.
Realizujemy również wysyłkę za granicę - sposób dostawy i opłata jest ustalana indywidualnie z klientem, w zależności od wagi i wymiarów przesyłki oraz kraju doręczenia. Za granicę nie wysyłamy za pobraniem.
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania produktów bez wad.
Kupujący może składać reklamację na zakupiony towar pod adresem mailowym: biuro@syga.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: 

*imię i nazwisko Kupującego, 

*adres, e-mail, nr telefonu kontaktowego, 

*datę zakupu, 

*opis przedmiotu reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego,

*okoliczności uzasadniające reklamację

 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie max 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

Po wstepnym rozpatrzeniu prosimy o odesłanie reklamowanego towaru na adres firmy, nie przyjmujemy paczek odsyłanych za pobraniem. Wszelkich zwrotów wpłat dokonujemy przelewem, po rozpatrzeniu reklamacji.
Kupujący może skorzystać z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozczeń za pośrednictwem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Marcinkowksiego 3, lub zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta.

W myśl zasady "ten się nie myli kto nic nie robi" prosimy o wyrozumiałość gdy wina leży po naszej stronie, dokładamy wszelkich starań by nasi klienci byli finalnie zadowoleni. 

Jednocześnie prosimy o przemyślane zakupy, szczególnie w kwesti doboru kolorów - nie przyjmujemy reklamacji zamówień o niestandardowej kolorystyce, które nie spełniają wizualnych oczekiwań Kupującego, chyba, że produkt ma wady. Również produkty z indywidualnym haftem można reklamować tylko w uzasadnionych przypadkach.

RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych SYGA BHP Sylwia Waliszewska, ul. Towarowa 9 a, 63-400 Ostrów Wlkp. („Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez SYGA BHP w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy lub obsługi zleceń

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SYGA BHP [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SYGA BHP

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby obsługi zleceń oraz marketingu produktów lub usług własnych SYGA BHP na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem)

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane w imieniu SYGA BHP

Firmy kurierskie, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. utrzymywanie systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, biuro usług podatkowych, partnerzy świadczący usługi prawne, firmy windykacyjne

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).